Bài 10 trang 64 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải bài 10 trang 64 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 500. Hệ thức nào sau đây là sai:

Đề bài

Tam giác \(ABC\) vuông ở \(A\) và có góc \(B = 50^0\). Hệ thức nào sau đây là sai:

A. \((\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BC} ) = {130^0}\)                                

B. \((\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {AC} ) = {40^0}\)

C. \((\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {CB} ) = {50^0}\)                                   

D. \((\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CB} ) = {120^0}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\;\overrightarrow {CB} } \right) = \widehat {BCx} = {180^0} - \widehat {ACB} \)\(= {180^0} - \left( {{{90}^0} - {{50}^0}} \right) = {140^0}.\)

Chọn D. 

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

Bài 11 trang 64 SGK Hình học 10 Bài 11 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 11 trang 64 SGK Hình học 10. Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 64 SGK Hình học 10 Bài 12 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 12 trang 64 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = AC = 30 cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G. Diện tích tam giác GFC là:

Xem chi tiết
Bài 13 trang 64 SGK Hình học 10 Bài 13 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 13 trang 64 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 13cm. Gọi góc ABC = α và góc ACB = β. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh α và β.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 64 SGK Hình học 10 Bài 14 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 14 trang 64 SGK Hình học 10. Cho góc xOy = 300. Gọi A và B là hai điểm di động lần lượt trên Ox và Oy sao cho AB = 1

Xem chi tiết
Bài 1 trang 18 SGK Đại số 10 Bài 1 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 18 SGK Đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

Xem chi tiết
Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Nhắc lại hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 17 SGK Hình học 10 Bài 2 trang 17 SGK Hình học 10

Giải bài 2 trang 17 SGK Hình học 10. Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC

Xem chi tiết
Bài 1 trang 23 SGK Đại số 10 Bài 1 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 23 SGK Đại số 10. Viết số gần đúng theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu