Bài 2 trang 63 SGK Hình học 10


Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

Đề bài

Cho \(α\) và \(β\) là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

A. \(\sin α = \sin β\)

B. \(\cos α = -\cos β\)

C. \(\tan α = -\tan β\)

D. \(\cot α = \cot β\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\alpha  + \beta  = {180^0} \Rightarrow \beta  = {180^0} - \alpha \)

+) \(\sin \alpha  = \sin \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) = \sin \beta \) nên A đúng.

+) \(\cos \alpha  = -\cos \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) = -\cos \beta \) nên B đúng.

+) \(\tan \alpha  = - \tan \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) = - \tan \beta \) nên C đúng.

+) \(\cot \alpha  = - \cot \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) = - \cot \beta \) nên D sai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí