Bài 13 trang 64 SGK Hình học 10

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài 13 trang 64 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 13cm. Gọi góc ABC = α và góc ACB = β. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh α và β.

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AB = 5cm, BC = 13cm\).  Gọi góc \(ABC = α\) và góc \(ACB = β\). Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh \(α\) và \(β\).

a) \( β > α \)                        b) \( β < α \) 

c) \(α = β\)                        d) \(α ≤ β\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(A{C^2} = {13^2} - {5^2} = 144 \Rightarrow AC = 12\)

\(AC > AB ⇒ \sin α > \sin β ⇒  α > β\)  

Vậy b ) đúng.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

Bài 14 trang 64 SGK Hình học 10 Bài 14 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 14 trang 64 SGK Hình học 10. Cho góc xOy = 300. Gọi A và B là hai điểm di động lần lượt trên Ox và Oy sao cho AB = 1

Xem chi tiết
Bài 15 trang 65 SGK Hình học 10 Bài 15 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 15 trang 65 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 16 trang 65 SGK Hình học 10 Bài 16 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 16 trang 65 SGK Hình học 10. Đường tròn tâm O bán kính R = 15cm. Gọi P là một điểm cách tâm O một khoảng PO = 9cm. Dây cung đi qua P và vuông góc với PO có độ dài là:

Xem chi tiết
Bài 17 trang 65 SGK Hình học 10 Bài 17 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 17 trang 65 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 18cm và có diện tích bằng 64cm2. Giá trị sinA là:

Xem chi tiết
Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Nhắc lại hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Xem chi tiết
Lý thuyết phương trình đường tròn Lý thuyết phương trình đường tròn

1.Lập phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 SGK Đại số 10 Bài 2 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 9 SGK Đại số 10. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 SGK Đại số 10 Bài 1 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 9 SGK Đại số 10. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu