Bài 17 trang 65 SGK Hình học 10


Cho tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 18cm và có diện tích bằng 64cm2. Giá trị sinA là:

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có \(AB = 8cm, AC = 18cm\) và có diện tích bằng \(64cm^2\). Giá trị \(\sin A\) là:

A. \({{\sqrt 3 } \over 2}\)                               B. \({3 \over 8}\) 

C. \({4 \over 5}\)                                  D. \({8 \over 9}\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức: \(S = {1 \over 2}AB.AC.\sin A\)

\(\Rightarrow \sin A = \frac{{2S}}{{AB.AC}}={{2.64} \over {8.18}} = {8 \over 9}\)

Do đó chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí