Bài 61 sách giải tích 12 nâng cao trang 118


Vẽ đồ thị hàm số

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vẽ đồ thị hàm số y=log0,5x. Dựa vào đồ thị hãy giải các bất phương trình sau:

a) log0,5x > 0     b) -3 ≤ log0,5x < -1

LG a

Vẽ đồ thị hàm số \(y = {\log _{0,5}}x\) và giải bất phương trình \( {\log _{0,5}}x > 0\)

Lời giải chi tiết:

* Vẽ đồ thị hàm số \(y = {\log _{0,5}}x\)

TXĐ: \(D = \left( {0; + \infty } \right)\)

a = 0,5 < 1. Hàm số nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\).

Bảng giá trị: 

* Giải bất phương trình \( {\log _{0,5}}x > 0\)

Từ đồ thị ta thấy:

\({\log _{0,5}}x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1\) (ứng với phần đồ thị ở phía trên trục hoành).

LG b

\( - 3 \le {\log _{0,5}}x \le  - 1\)

Lời giải chi tiết:

\( - 3 < {\log _{0,5}}x <  - 1 \Leftrightarrow 2 < x \le 8\) (ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ thuộc nửa khoảng \(\left[ { - 3;1} \right)\)).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD