Bài 55 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau đây có nghiệm.

Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau đây có nghiệm.

a) (m-5)x2 - 4mx + m – 2 = 0

b) (m+1)x2 + 2(m-1)x + 2m – 3 = 0

Đáp án

a)

+ Với m = 5 thì (1) trở thành \( - 20x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = {3 \over {20}}\)

+ Với m ≠ 5 thì (1) có nghiệm

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow \Delta ' = 4{m^2} - (m - 5)(m - 2) \ge 0 \cr
& \Leftrightarrow 3{m^2} + 7m - 10 \ge 0 \cr} \)

Xét dấu Δ’

Ta có:

\(\Delta ' = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
m = 1 \hfill \cr
m = - {{10} \over 3} \hfill \cr} \right.\) 

Vậy 

\(\Delta ' \ge 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
m \le - {{10} \over 3} \hfill \cr
m \ge 1 \hfill \cr} \right.\)

b)

+ Với m = -1 thì phương trình (2) trở thành: \( - 4x - 5 = 0 \Leftrightarrow x =  - {5 \over 4}\)

+ Với m ≠ -1 thì phương trình (2) có nghiệm

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow \Delta ' = {(m - 1)^2} - (m + 1)(2m - 3) \ge 0 \cr
& \Leftrightarrow - {m^2} - m + 4 \ge 0 \cr} \)

Xét dấu Δ’

 

(2) có nghiệm  \( \Leftrightarrow {{ - 1 - \sqrt {17} } \over 2} \le m \le {{ - 1 + \sqrt {17} } \over 2}$$\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 7: Bất phương trình bậc hai

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu