Bài 5 trang 21 SGK Vật lí 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 5 trang 21 SGK Vật lí 12. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm đi 3%...

Đề bài

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm đi 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

A. 3%.                                     B. 9%.

C. 4,5%.                                  D. 6%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính cơ năng: \({\rm{W}} = {1 \over 2}k{A^2}\)

Lời giải chi tiết

Đáp án D

- Ban đầu: con lắc có biên độ dao động A và cơ năng \({\rm{W}} = {1 \over 2}k{A^2}\)

- Sau một chu kì:

 + Biên độ giảm 3%: A' = A - 3%.A = 0,97A

 + Cơ năng của con lắc: \(W' = {1 \over 2}.k{A'^2} = {1 \over 2}k.{\left( {0,97A} \right)^2} \)

\(\approx 0,94.{1 \over 2}k{A^2} = 94\% W > \Delta W{\rm{ }} = {\rm{ }}W{\rm{ }}-{\rm{ }}W'{\rm{ }} = {\rm{ }}6\% W\)

=> Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là 6%

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan