Bài 5 trang 21 SGK Vật lí 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 5 trang 21 SGK Vật lí 12. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm đi 3%...

Đề bài

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm đi 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

A. 3%.                                     B. 9%.

C. 4,5%.                                  D. 6%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính cơ năng: \({\rm{W}} = {1 \over 2}k{A^2}\)

Lời giải chi tiết

Đáp án D

- Ban đầu: con lắc có biên độ dao động A và cơ năng \({\rm{W}} = {1 \over 2}k{A^2}\)

- Sau một chu kì:

 + Biên độ giảm 3%: A' = A - 3%.A = 0,97A

 + Cơ năng của con lắc: \(W' = {1 \over 2}.k{A'^2} = {1 \over 2}k.{\left( {0,97A} \right)^2} \)

\(\approx 0,94.{1 \over 2}k{A^2} = 94\% W > \Delta W{\rm{ }} = {\rm{ }}W{\rm{ }}-{\rm{ }}W'{\rm{ }} = {\rm{ }}6\% W\)

=> Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là 6%

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu