Bài 37 trang 208 SGK giải tích 12 nâng cao


Với x,y nào thì số phức đó là số thực?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm phần thực, phần ảo của

LG a

\({\left( {2 - 3i} \right)^3};\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức \({\left( {A - B} \right)^3} = {A^3} - 3{A^2}B + 3A{B^2} - {B^3}\)

Lời giải chi tiết:

\({\left( {2 - 3i} \right)^3} \) \( = {2^3} - {3.2^2}.3i + 3.2.{\left( {3i} \right)^2} - {\left( {3i} \right)^3}\) \( = 8 - 36i-54 + 27i =  - 46 - 9i\)

Vậy phần thực là \(-46\), phần ảo là \(-9\).

LG b

\({{3 + 2i} \over {1 - i}} + {{1 - i} \over {3 - 2i}}\,;\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  & {{3 + 2i} \over {1 - i}} = {{\left( {3 + 2i} \right)\left( {1 + i} \right)} \over {1+1}} \cr & = \frac{{3 + 2i + 3i - 2}}{2}= {{1 + 5i} \over 2} \cr &= {1 \over 2} + {5 \over 2}i  \cr  & {{1 - i} \over {3 - 2i}} = {{\left( {1 - i} \right)\left( {3 + 2i} \right)} \over {3^2+2^2}} \cr & = \frac{{3 + 2i - 3i + 2}}{{13}}= {{5 - i} \over {13}}\cr & = {5 \over {13}} - {1 \over {13}}i \cr} \)

Do đó \({{3 + 2i} \over {1 - i}} + {{1 - i} \over {3 - 2i}}={1 \over 2} + {5 \over 2}i +{5 \over {13}} - {1 \over {13}}i \) \(= {{23} \over {26}} + {{63} \over {26}}i\)

Vậy phần thực là \({{23} \over {26}}\), phần ảo là \({{63} \over {26}}\)

LG c

\({\left( {x + iy} \right)^2} - 2\left( {x + iy} \right) + 5\,\,\left( {x,y \in\mathbb R} \right).\)

Với x,y nào thì số phức đó là số thực?

Phương pháp giải:

Số phức z=a+bi là số thực khi b=0.

Lời giải chi tiết:

\({\left( {x + iy} \right)^2} - 2\left( {x + iy} \right) + 5 \) \( = {x^2} - {y^2} + 2xyi - 2x - 2iy + 5\) \(= {x^2} - {y^2} - 2x + 5 + 2y\left( {x - 1} \right)i\)

Vậy phần thực là \({x^2} - {y^2} - 2x + 5\), phần ảo là \(2y\left( {x - 1} \right)\).

Số phức đó là số thực khi vào chỉ khi \(2y\left( {x - 1} \right) = 0 \Leftrightarrow y = 0\) hoặc \(x = 1\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương IV - Số phức

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài