Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao


Lập bảng xét dấu của các biểu thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lập bảng xét dấu của các biểu thức

LG a

\({{4 - 3x} \over {2x + 1}}\)

Phương pháp giải:

- Biến đổi biểu thức về tích, thương các nhị thức bậc nhất.

- Tìm nghiệm của các nhị thức bậc nhất trên.

- Sắp xếp các nghiệm theo thứ tự tăng dần và xét dấu theo chú ý "phải cùng trái khác".

- Từ đó suy ra dấu của biểu thức đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(4 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{4}{3};\) \(2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  - \dfrac{1}{2}\)

Bảng xét dấu:

Quảng cáo
decumar

LG b

\(1 - {{2 - x} \over {3x - 2}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(1 - \frac{{2 - x}}{{3x - 2}} = \frac{{3x - 2 - 2 + x}}{{3x - 2}} = \frac{{4x - 4}}{{3x - 2}}\)

\(4x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1;\) \(3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}\)

Ta có bảng xét dấu:

LG c

\(x{(x - 2)^2}(3 - x)\)

Lời giải chi tiết:

\(x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2;\) \(3 - x = 0 \Leftrightarrow x = 3\)

Ta có bảng xét dấu sau:

LG d

\({{x{{(x - 3)}^2}} \over {(x - 5)(1 - x)}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3;\)

\(x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = 5;\)

\( 1 - x = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

Ta có bảng xét dấu sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.