Bài 27: Phản xạ toàn phần

Bình chọn:
4.1 trên 23 phiếu
Bài 27.1 trang 71 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.1 trang 71 SBT Vật Lí 11. Chiếu một tia sáng từ nước đến mặt phân cách giữa nước (chiết suất 4/3 và không khí dưới góc tới 50^0

Xem lời giải

Bài 27.2, 27.3, 27.4 trang 71,72 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.2, 27.3, 27.4 trang 71,72 SBT Vật Lí 11. Theo định nghĩa về phản xạ toàn phần, Trong ba trường hợp truyền ánh sáng sau đây (Hình 27.1), trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần ?

Xem lời giải

Bài 27.5, 27.6 trang 72 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.5, 27.6 trang 72 SBT Vật Lí 11. Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường truyền như Hình 27.3. Chỉ ra câu sai

Xem lời giải

Bài 27.7 trang 73 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.7 trang 73 SBT Vật Lí 11. Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (ì) vào (2) thì góc khúc xạ là 30°,

Xem lời giải

Bài 27.8 trang 73 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.8 trang 73 SBT Vật Lí 11. Một khối bán trụ có chiết suất n = 1,41.Trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc,

Xem lời giải

Bài 27.9 trang 73 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.9 trang 73 SBT Vật Lí 11. Một khối thuỷ tinh có tiết diện thẳng như Hình 27.5, đặt trong không khí (ABCD là hình vuông ;

Xem lời giải

Bài 27.10 trang 74 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.10 trang 74 SBT Vật Lí 11. Một sợi quang hình trụ với lõi có chiết suất n1 = 1,5 và phần bọc ngoài có chiết suất n2 = 1,41.

Xem lời giải