Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu


Gửi bài