Bài 17 trang 89 SGK Hình học 12 Nâng cao


Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây song song:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây song song:

LG a

\(2x + ny + 2z + 3 = 0\) và \(mx + 2y - 4z + 7 = 0\).

Phương pháp giải:

Điều kiện để hai mp song song là \(\frac{a}{{a'}} = \frac{b}{{b'}} = \frac{c}{{c'}} \ne \frac{d}{{d'}}\)

Lời giải chi tiết:

Hai mặt phẳng đã cho song song với nhau khi và chỉ khi:

\({2 \over m} = {n \over 2} = {2 \over { - 4}} \ne {3 \over 7} \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
m = - 4 \hfill \cr 
n = - 1 \hfill \cr} \right.\)

LG b

\(2x + y + mz - 2 = 0\) và \(x + ny + 2z + 8 = 0\).

Lời giải chi tiết:

Hai mặt phẳng đã cho song song với nhau khi và chỉ khi:

\({2 \over 1} = {1 \over n} = {m \over 2} \ne {{ - 2} \over 8} \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
m = 4 \hfill \cr 
n = {1 \over 2} \hfill \cr} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Bài 18 trang 90 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Cho hai mặt phẳng có phương trình là và Với giá trị nào của m thì: a) Hai mặt phẳng đó song song ; b) Hai mặt phẳng đó trùng nhau ; c) Hai mặt phẳng đó cắt nhau ; d) Hai mặt phẳng đó vuông góc?

 • Bài 19 trang 90 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng trong mỗi trường hợp sau:

 • Bài 20 trang 90 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng

 • Bài 21 trang 90 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Tìm điểm M trên trục Oz trong mỗi trường hợp sau : a) M cách đều điểm A(2 ; 3 ; 4) và mặt phẳng ; b) M cách đều hai mặt phẳng

 • Bài 22 trang 90 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Cho tứ diện OABC có các tam giác OAB, OBC, OCA là những tam giác vuông đỉnh O. Gọi lần lượt là góc giữa mặt phẳng (ABC) và các mặt phẳng (OBC), (OCA), (OAB). Bằng phương pháp toạ độ, hãy chứng minh : a) Tam giác ABC có ba góc nhọn.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD