Bài 16 trang 89 SGK Hình học 12 Nâng cao


Xét vị trí tương đối của mỗi cặp mật phẳng cho bởi các phương trình sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp mặt phẳng cho bởi các phương trình sau:

LG a

\(x + 2y - z + 5 = 0\) và \(2x + 3y - 7z - 4 = 0\).

Phương pháp giải:

Xét các bộ hệ số của x,y,z có tương tứng tỉ lệ hay không và kết luận.

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\frac{1}{2} \ne \frac{2}{3} \ne \frac{{ - 1}}{{ - 7}}\) nên hai mặt phẳng đã cho cắt nhau.

LG b

\(x - 2y + z - 3 = 0\) và \(2x - y + 4z - 2 = 0\).

Lời giải chi tiết:

\(\frac{1}{2} \ne \frac{{ - 2}}{-1} \ne \frac{1}{4}\) nên hai mặt phẳng cắt nhau.

LG c

\(x + y + z - 1 = 0\) và \(2x + 2y + 2z + 3 = 0\).

Lời giải chi tiết:

\({1 \over 2} = {1 \over 2} = {1 \over 2} \ne {{ - 1} \over 3}\) nên hai mặt phẳng song song.

LG d

\(3x - 2y + 3z + 5 = 0\) và \(9x - 6y - 9z - 5 = 0\).

Lời giải chi tiết:

\(\frac{3}{9} = \frac{{ - 2}}{{ - 6}} \ne \frac{3}{{ - 9}}\) nên hai mặt phẳng cắt nhau.

LG e

\(x - y + 2z - 4 = 0\) và \(10x - 10y + 20z - 40 = 0\).

Lời giải chi tiết:

\({1 \over {10}} = {{ - 1} \over { - 10}} = {2 \over {20}} = {{ - 4} \over { - 40}}\) nên hai mặt phẳng trùng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 17 trang 89 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây song song:

 • Bài 18 trang 90 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Cho hai mặt phẳng có phương trình là và Với giá trị nào của m thì: a) Hai mặt phẳng đó song song ; b) Hai mặt phẳng đó trùng nhau ; c) Hai mặt phẳng đó cắt nhau ; d) Hai mặt phẳng đó vuông góc?

 • Bài 19 trang 90 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng trong mỗi trường hợp sau:

 • Bài 20 trang 90 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng

 • Bài 21 trang 90 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Tìm điểm M trên trục Oz trong mỗi trường hợp sau : a) M cách đều điểm A(2 ; 3 ; 4) và mặt phẳng ; b) M cách đều hai mặt phẳng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD