Bài 13 trang 158 SGK Vật lí 12

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài 13 trang 158 SGK Vật lí 12. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm...

Đề bài

Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm theo đơn vị jun và eV. Cho 1 eV = 1,6.10-9 J.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thoát: \(A = {{hc} \over {{\lambda _0}}}\)

Lời giải chi tiết

Công thoát của êlectron khỏi kẽm:

\(\eqalign{
& A = {{hc} \over {{\lambda _0}}} = {{{{6,625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {{{0,35.10}^{ - 6}}}} = {56,78.10^{ - 20}}J \cr
& A = {{{{56,78.10}^{ - 20}}} \over {{{1,6.10}^{ - 19}}}}eV = 3,55eV \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu