Bài 1 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao


Đề bài

Cho hai vec tơ không cùng phương \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \). Có hay không một vec tơ cùng phương với hai vec tơ đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy ước về véc tơ không: Véc tơ không cùng phương với mọi véc tơ

Lời giải chi tiết

Có. Đó là véc tơ không.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 2 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C. Trong trường hợp nào hai vec tơ...

 • Bài 3 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 3 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho ba vec tơ a, b, c cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất hai vec tơ trong chúng có cùng hướng.

 • Bài 4 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 4 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là trực tâm tam giác ABC và B’ là điểm đối xứng với B qua tâm O...

 • Bài 5 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 5 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Chứng minh rằng với hai véc tơ không cùng phương a và b ta có ...

 • Bài 6 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 6 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho tam giác OAB. Giả sử OA+OB=OM...

 • Bài 7 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 7 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho hình ngũ giác đều ABCDE tâm O. Chứng minh rằng...

 • Bài 8 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 8 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A, B’ là điểm đối xứng với C qua B, C’ là điểm đối xứng với A qua C. Chứng minh rằng với một điểm O bất kì, ta có:...

 • Bài 9 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 9 trang 6 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Một giá đỡ được gắn vào tường như hình 1. Tam giác ABC vuông cân ở đỉnh C. Người ta treo vào điểm A một vật nặng 5N. Hỏi có những lực nào tác động vào bức tường tại hai điểm B và C?

 • Bài 10 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 10 trang 6 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho n điểm trên mặt phẳng. Bạn An kí hiệu chúng là A_1, A_2,…,A_n,...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.