Giải bài thực hành 1 trang 18 SGK Địa lí 9


Đề bài

Quan sát tháp dân số năm 1989 và 1999.

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt:

- Hình dạng tháp.

- Cơ cấu dân số theo độ tuổi.

- Tỉ lệ dân số phụ thuộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhận xét sự thay đổi hình dạng tháp (đáy, thân, đỉnh tháp).

- Tỉ lệ dân số phụ thuộc (tính theo tháp dân số) (%) = Tỉ lệ dân số nhóm tuổi từ 0 - 14 + Tỉ lệ dân số nhóm tuổi trên 60.

Lời giải chi tiết

* Hình dạng tháp

- Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có đáy rộng, đỉnh nhọn => đặc trưng của cấu trúc dân số trẻ.

- Khác nhau:

+ Đáy tháp dân số năm 1999 thu hẹp (nhóm tuổi 0 – 14 tuổi) => tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm; trong khi đó, đáy tháp dân số 1989 mở rộng => tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tăng.

+ Thân và đỉnh của tháp dân số năm 1999 mở rộng hơn so với năm 1989 => dân số có xu hướng già hóa.

* Cơ cấu dân số theo độ tuổi

- Giống nhau: Đều có cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ dân số dưới và trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ dân số trên độ tuổi lao động thấp.

- Khác nhau: So với tháp dân số năm 1989, tháp dân số năm 1999 có tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên lao động nhiều hơn, tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động ít hơn.

+ Nhóm tuổi 0 – 14 tuổi: năm 1989 chiếm 39,0% và 1999 chiếm 33,5%.

+ Nhóm tuổi 14 – 59: năm 1989 chiếm 53,8% và  1999 chiếm 58,4%.

+ Nhóm tuổi trên 59: năm 1989 chiếm 7,2 %, năm 1999 là 8,1%.

* Tỉ lệ dân số phụ thuộc

 - Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn (ở tháp dân số năm 1989 là 46,2%, ở tháp dân số năm 1999 là 41,6%).

- Khác nhau: Tỉ lệ dân số phụ thuộc ở tháp dân số 1999 ít hơn ở tháp dân số 1989.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 273 phiếu
  • Giải bài thực hành 2 trang 18 SGK Địa lí 9

    Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

  • Bài 3 trang 18 SGK Địa lí 9

    Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khắc phục những khó khăn này?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.