Giải bài thực hành trang 117 SGK Địa lí 10


Dựa vào bảng số liệu:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Dựa vào bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2002

Nước Sản lượng lương thực (triệu tấn) Dân số (triệu người)
Trung Quốc 401,8 1287,6
Hoa Kì 299,1 287,4
Ấn Độ 222,8 1049,5
Pháp 69,1 59,5
In-đô-nê-xi-a 57,9 217,0
Việt Nam 36,7 79,7
Toàn thế giới 2032,0 6215,0

Câu 1

Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước trên.

Vẽ biểu đồ có hai trục tung, một trục thể hiện sản lượng lương thực của các nước (triệu tấn), một trục thể hiện dân số các nước (triệu người).

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2002

Câu 2

Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước (đơn vị: kg/người). Nhận xét.

Phương pháp giải:

Bình quân lương thực theo đầu người (kg/người) = Sản lượng lương thực/Dân số.

Lưu ý: Trong bảng số liệu "Sản lượng lương thực" (đơn vị: triệu tấn), "dân số" (đơn vị: triệu người); đề bài yêu cầu tính bình quân lương thực theo đầu người (đơn vị: kg/người). Vì vậy, cần đổi "triệu tấn => kg", "triệu người => người", sau đó mới tính.

Lời giải chi tiết:

Bảng bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước năm 2002 (đơn vị: kg/người)

Nước

Bình quân lương thực theo đầu người (kg/người)

Trung Quốc

312,1

Hoa Kì

1041,7

Ấn Độ

212,3

Pháp

1161,3

In-đô-nê-xi-a

266,8

Việt Nam

460,5

Toàn thế giới

327,0

* Nhận xét:

- Những nước có số dân đông là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, In-đô-nê-xi-a.

- Những nước có sản lượng lương thực lớn là Trung Quốc, Hoa Kì và Ấn Độ.

- Những nước có bình quân lương thực đầu người cao nhất là Hoa Kì và Pháp (1041,7 kg/người; 1161,3 kg/người).

- Trung Quốc và Ấn Độ tuy có sản lượng lương thực cao nhưng vì đông dân nên bình quân lương thực đầu người thấp hơn mức bình quân toàn thế giới (312,1 kg/người và 212,3 kg/người).

- In-đô-nê-xi-a có dân số đông, sản lượng lương thực thấp nên bình quân lương thực cũng thấp (266,8 kg/người).

- Việt Nam, tuy là một nước đông dân, song nhờ có sản lượng lương thực lớn nên bình quân lương thực đầu người vào loại khá (460,5 kg/người).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 177 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.