XI. CHÂU Á

Bình chọn:
4.2 trên 260 phiếu
Xác định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1: nơi bắt nguồn; hướng chảy của sông, các biển, vịnh nơi nước sông đổ vào. Xác định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1: nơi bắt nguồn; hướng chảy của sông, các biển, vịnh nơi nước sông đổ vào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 49 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 8

Quan sát hình 14.1 (SGK trang 48), trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 8

Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ, mùa đông. Vì sao chúng lại có đặc điểm khác nhau như vậy?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 8

Quan sát hình 14.1 và hình 15.1, cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua. Cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 50 SGK Địa lí 8 Bài 4 trang 50 SGK Địa lí 8

Vì sao cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8 Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 51 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8 Câu hỏi 2 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 51 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8 Câu hỏi 3 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 51 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 (Mục 2 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8 Câu hỏi 1 (Mục 2 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 53 - SGK Địa lí 8 Bài 1 - Trang 53 - SGK Địa lí 8

Dựa vào lược đồ hình 6.1 (SGK trang 20) và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á.

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 53 - SGK Địa lí 8 Bài 2 - Trang 53 - SGK Địa lí 8

Đọc các thông tin trong bảng 15.2 (SGK trang 52), hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn...

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 53 - SGK Địa lí 8 Bài 3 - Trang 53 - SGK Địa lí 8

Đặc điểm dân số, phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 (Mục 2 - Bài học 14 -Trang 55 SGK) Địa lí 8 Câu hỏi 1 (Mục 2 - Bài học 14 -Trang 55 SGK) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 (Mục 2 - Bài học 14 -Trang 55 SGK) Địa lí 8 Câu hỏi 2 (Mục 2 - Bài học 14 -Trang 55 SGK) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 (Mục 2 - Bài học 14 -Trang 56 SGK) Địa lí 8 Câu hỏi 3 (Mục 2 - Bài học 14 -Trang 56 SGK) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 57 - SGK Địa lí 8 Bài 1 - Trang 57 - SGK Địa lí 8

Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 57 - SGK Địa lí 8 Bài 2 - Trang 57 - SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 16.3 (SGK trang 57), hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 57 - SGK Địa lí 8 Bài 3 - Trang 57 - SGK Địa lí 8

Quan sát hình 16.1 (SGK trang 56), cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 17 - SGK Trang 58) Địa lí 8 Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 17 - SGK Trang 58) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 (Mục 2 - Bài học 17 - SGK Trang 59) Địa lí 8 Câu hỏi 1 (Mục 2 - Bài học 17 - SGK Trang 59) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài