Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Bình chọn:
4.4 trên 272 phiếu
Lý thuyết Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Lý thuyết Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 58 SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 59 SGK Địa lí 8

Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1 - Trang 61- SGK Địa lí 8

Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 61- SGK Địa lí 8

Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN.

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 SGK Địa lí 8

Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo bảng.

Xem lời giải

Bài 4 phần câu hỏi và bài tập trang 61 SGK Địa lí 8

Thu thập thông tin về sự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

Xem lời giải

Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Trong 25 năm đầu, Hiệp hội được tổ chức như một khối hợp tác về quân sự.

Xem chi tiết

Các nước Đông Nam Á hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội

Vị trí địa lí giữa các nước trong khu vực cũng tạo thuận lợi cho các nước hợp tác với nhau...

Xem chi tiết

Việt Nam trong ASEAN

Từ khi trở thành thành viên của Hiệp hội, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết