Bài 5. Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á

Bình chọn:
4.2 trên 250 phiếu
Lý thuyết đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Lý thuyết đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 16 SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 16 SGK Địa lí 8

1. Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào? 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu.

Xem lời giải

Lý thuyết đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Lý thuyết đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 18 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 5.1, em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 SGK Địa lí 8

Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:

Xem lời giải

Câu 3 – Trang 16 – SGK Địa lí 8

Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.

Xem lời giải