Bài 19. Địa hình với tác động của nội lực, ngoại lực

Bình chọn:
4.5 trên 172 phiếu
Lý thuyết địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Lý thuyết địa hình với tác động của nội, ngoại lực Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 66 SGK Địa lí 8

1. Quan sát hình 19.1, đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục. 2. Quan sát các hình 19.1, 19.2 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo? 3. Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng của chúng tới đời sống con người.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 68 SGK Địa lí 8

1. Quan sát các ảnh dưới đây, mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào của ngoại lực? 2. Sử dụng lược đồ hình 19.1 và kiến thức đã học, hãy tìm thêm ba ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 3 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải