Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam

Bình chọn:
4.5 trên 182 phiếu
Lý thuyết đặc điểm đất Việt Nam

Lý thuyết đặc điểm đất Việt Nam Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết 36 - Trang 126 SGK Địa lí 8

Em hãy đọc lên các loại đất ghi ở hình 36.1 (SGK trang 126).

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục 1 - Tiết 36 - Trang 128 SGK Địa lí 8

Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải làm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục 1 - Tiết 36 - Trang 128 SGK Địa lí 8

Quan sát hình 36.2 (SGK trang 127), em hãy cho biết đất ba dan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 129 phần câu hỏi và bài tập SGK Địa lí 8

So sánh ba nhóm đất chính nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 129 - SGK Địa lí 8

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.

Xem lời giải

Đặc điểm chung đất Việt Nam

a) Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.

Xem chi tiết

Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

Hàng ngàn đời nay cuộc sống của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai...

Xem chi tiết