Bài 9. Khu vực Tây Nam Á

Bình chọn:
4.5 trên 171 phiếu
Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á: - Tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào. - Nằm trong khoảng các vĩ độ nào? Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á: - Tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào. - Nằm trong khoảng các vĩ độ nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam khu vực Tây Nam Á. Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam khu vực Tây Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 30 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa vào hình 9.1 và hình 2.1, em hãy kể tên các đới và kiểu khí hậu của Tây Nam Á. Dựa vào hình 9.1 và hình 2.1, em hãy kể tên các đới và kiểu khí hậu của Tây Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 30 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát hình 9.3, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào? Kể tên quốc gia có diện tích lớn nhất và quốc gia có diện tích nhỏ nhất. Quan sát hình 9.3, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào? Kể tên quốc gia có diện tích lớn nhất và quốc gia có diện tích nhỏ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 31 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa trên các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát  triển các ngành kinh tế nào? Vì sao lại phát triển các ngành đó? Dựa trên các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát triển các ngành kinh tế nào? Vì sao lại phát triển các ngành đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 31 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa vào hình 9.4, cho biết Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến khu vực nào? Dựa vào hình 9.4, cho biết Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến khu vực nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 31 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Câu 1 - Trang 32 - SGK Địa lí 8 Câu 1 - Trang 32 - SGK Địa lí 8

Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào?

Xem chi tiết

Câu 2 - Trang 32 - SGK Địa lí 8 Câu 2 - Trang 32 - SGK Địa lí 8

Các dạng địa hình chủ yếu của Tây Nam Á phân bố như thế nào?

Xem chi tiết

Câu 3 - Trang 32 - SGK Địa lí 8 Câu 3 - Trang 32 - SGK Địa lí 8

Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Xem chi tiếtHỏi bài