Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Bình chọn:
4.5 trên 143 phiếu
Lý thuyết đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Lý thuyết đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu 1 - Mục 1 - Tiết học 39 - Trang 136 - SGK Địa lí 8

Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào?

Xem lời giải

Câu 1 - Mục 2 - Tiết học 39 - Trang 136 - SGK Địa lí 8

Hãy tính xem ở nước ta km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển?

Xem lời giải

Câu 2 - Mục 3 - Tiết học 39 - Trang 137 - SGK Địa lí 8

Là một nước ven biển, Việt Nam có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế?

Xem lời giải

Câu 1 - Mục 4 - Tiết học 39 - Trang 137 - SGK Địa lí 8

Em hãy nêu một số dẫn chứng (lấy từ các bài học trước) chứng minh cho nhận xét...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 137 - SGK Địa lí 8

Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 137 - SGK Địa lí 8

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 137 - SGK Địa lí 8

Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì...

Xem lời giải

Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm

Tính chất này thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta...

Xem chi tiết

Việt Nam là một nước ven biển

Nước ta có vùng Biển Đông rộng lớn, bao bọc phía đông và phía nam phần đất liền.

Xem chi tiết

Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi

Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của thiên nhiên...

Xem chi tiết

Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạp

Sự phức tạp, đa dạng của tự nhiên nước ta đã được thể hiện rõ...

Xem chi tiết