Bài 34. Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Bình chọn:
4.4 trên 200 phiếu
Lý thuyết các hệ thống sông lớn ở nước ta

Lý thuyết các hệ thống sông lớn ở nước ta Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết 34 - Trang 121 - SGK Địa lí 8

Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) vùng hợp lưu của ba sông: sông Hồng (sông Thao), sông Lô, sông Đà.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 121 SGK Địa lí 8

Em hãy cho biết vì sao sông ngòi Trung Bộ lại có đặc điểm như vậy? Tìm trên bản đồ một số sông lớn ở Trung Bộ nước ta.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục 3 - Tiết 34 - Trang 123 - SGK Địa lí 8

Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy nhánh,...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục 3 - Tiết 34 - Trang 123 - SGK Địa lí 8

Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 123 - SGK Địa lí 8

Xác định trên hình 33.1 (SGK trang 118) chín hệ thống sông lớn của nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 câu hỏi và bài tập trang 123 SGK Địa lí 8

Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ nằm trên bờ những dòng sông nào?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 123 - SGK Địa lí 8

Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Sông ngòi Bắc Bộ

Sông ngòi Bắc Bộ có chế độ nước rất thất thường. Mùa lũ kéo dài năm tháng...

Xem chi tiết

Sông ngòi Trung Bộ

Sông ngòi Trung Bộ thường ngắn và dốc, phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập.

Xem chi tiết

Sông ngòi Nam Bộ

Sông ngòi Nam Bộ thường có lượng nước chảy lớn, chế độ nước cũng theo mùa...

Xem chi tiết