Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Bình chọn:
4.2 trên 80 phiếu
Lý thuyết miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Lý thuyết miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục 1 – Tiết học 41 – Trang 140 – SGK Địa lí 8

Dựa trên hình 41.1 (SGK trang 141), xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 140 – SGK Địa lí 8

Hãy xác định trên hình 41.1 (SGK trang 141): Các sơn nguyên đá vôi Hà Giang, Cao Bằng.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 142 – SGK Địa lí 8

Quan sát lát cắt địa hình dưới đây và nhận xét về hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 142 – SGK Địa lí 8

Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141 ) xác định các hộ thống sông lớn và cho biết hướng chảy của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 4 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 142 – SGK Địa lí 8

Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ta đã làm gì?

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 143 - SGK Địa lí 8

Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 143 - SGK Địa lí 8

Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 143 - SGK Địa lí 8

ẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo bảng số liệu (SGK trang 143).

Xem lời giải

Vị trí và phạm vi lãnh thổ miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ....

Xem chi tiết

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tính chất nhiệt đới giảm mạnh, mùa đông lạnh nhất cả nước.

Mùa đông lạnh giá, mưa phùn, gió bắc, lượng mưa nhỏ là nét nổi bật của thiên nhiên...

Xem chi tiết

Địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung mở rộng.

Tuy là vùng đồi núi thấp nhưng địa hình ở đây cũng rất đa dạng...

Xem chi tiết

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng

Đây là miền giàu khoáng sản nhất so với cả nước, nổi bật là than đá...

Xem chi tiết