Bài 21. Con người và môi trường địa lí

Bình chọn:
4.6 trên 86 phiếu
Lý thuyết con người và môi trường Địa lí

Lý thuyết con người và môi trường Địa lí Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Dựa vào hình 21.1 và kiến thức đã học, cho biết: Hoạt động nông nghiệp đã làm cảnh quan tự nhiên thay đổi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 75 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát hình 21.2, 21.3, nhận xét và nêu những tác động của một số hoạt động công nghiệp đối với môi trường tự nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 75 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Dựa vào hình 21.4, hãy cho biết các nơi xuất khẩu và các nơi nhập khẩu dầu chính. Nhận xét về tác động của các hoạt động này tới môi trường tự nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 75 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí

Từ trồng tỉa bằng các dụng cụ thô sơ trên các mảnh đất nhỏ, tới nay hoạt động - an xuất nông nghiệp được tiến hành bằng máy móc trên những vùng rộng lớn.

Xem chi tiết

Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí

Từ hàng trăm năm nay, loài người đã khai thác nguyên vật liệu trong tự nhiên, chế biến chúng trong các công xưởng, nhà máy.

Xem chi tiết