Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Bình chọn:
4.6 trên 100 phiếu
Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào? Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 70 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 70 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 71 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát hình 20.3 (SGK trang 71), nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất Quan sát hình 20.3 (SGK trang 71), nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 71 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa vào hình 20.1 (SGK trang 70), 20.3 (SGK trang 71) và kiến thức đã học, giải thích sự xuất hiện của sa mạc Xa-ha-ra Dựa vào hình 20.1 (SGK trang 70), 20.3 (SGK trang 71) và kiến thức đã học, giải thích sự xuất hiện của sa mạc Xa-ha-ra

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 5 trang 71 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát hình 20.4, mô tả các cảnh quan trong ánh. Các cảnh quan đó thuộc những đới khí hậu nào? Quan sát hình 20.4, mô tả các cảnh quan trong ánh. Các cảnh quan đó thuộc những đới khí hậu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và đầy đủ. Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và đầy đủ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa vào sơ đồ đã được hoàn tất, trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên. Dựa vào sơ đồ đã được hoàn tất, trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 72 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem chi tiếtHỏi bài