Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Bình chọn:
4.6 trên 106 phiếu
Lý thuyết khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Lý thuyết khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 70 SGK Địa lí 8

1. Quan sát hình 20.1, cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào? 2. Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới. 3. Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ, cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ. 4. Nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất. 5. Giải thích sự xuất hiện của sa mạc Xa-ha-ra.

Xem lời giải

Quan sát hình 20.4, mô tả các cảnh quan trong ánh. Các cảnh quan đó thuộc những đới khí hậu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và đầy đủ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào sơ đồ đã được hoàn tất, trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 72 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem lời giải