Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Bình chọn:
4 trên 378 phiếu
Lý thuyết vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Lý thuyết vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Em hãy tìm trên hình 23.2 (SGK trang 82) các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng (xem bảng 23.2).

Em hãy tìm trên hình 23.2 (SGK trang 82) các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng (xem bảng 23.2).

Xem lời giải

Qua bảng 23.2 (SGK trang 84), em hãy tính: - Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào?

Qua bảng 23.2 (SGK trang 84), em hãy tính: - Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào?

Xem lời giải

Những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lí có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta? Cho ví dụ.

Giải bài tập Câu 3 (Mục 1 - Bài học 23 - Trang 84) SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?

Ảnh hưởng của hình dạng lãnh thổ tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải nước ta...

Xem lời giải

Dựa vào hình 23.2 (SGK trang 82) và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết: - Tên đảo lớn nhất của nước ta là gì? Thuộc tỉnh nào?

Giải bài tập Câu 2 (Mục 2 - Bài học 23 - Trang 85) SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 8

Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilômét) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-lip-pin, Bru-nây, Xin-ga-po, Thái Lan.

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 8

Từ kinh tuyến phía Tây (102°Đ) tới kinh tuyến phía Đông (117°Đ),...

Xem lời giải

Bài 3 phần câu hỏi và bài tập trang 86 SGK Địa lí 8

Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nước ta hiện nay?

Xem lời giải