Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bình chọn:
4.3 trên 210 phiếu
Lý thuyết đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Lý thuyết đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 51 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi 2 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 15.1 và bảng 15.2, hãy cho biết: Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Kể tên các nước và thủ đô từng nước. So sánh diện tích, dân số của nước ta với các nước trong khu vực. Có những ngôn ngữ nào được dùng phổ biến trong các quốc gia Đông Nam Á. Điều này có ảnh hưởng gì tới việc giao lưu giữa các nước trong khu vực?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 51 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi 1 (Mục 2 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 53 - SGK Địa lí 8

Dựa vào lược đồ hình 6.1 (SGK trang 20) và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 53 - SGK Địa lí 8

Đọc các thông tin trong bảng 15.2 (SGK trang 52), hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn...

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 53 - SGK Địa lí 8

Đặc điểm dân số, phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?

Xem lời giải

Đặc điểm dân cư Đông Nam Á

Đông Nam Á có nhiều dân tộc thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it cùng chung sống.

Xem chi tiết

Đặc điểm xã hội Đông Nam Á

Đông Nam Á có các biển, vịnh biển ăn sâu vào đất liền, tạo điều kiện cho các luồng di dân giữa đất liền và các đảo, cho sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. các dân tộc.

Xem chi tiết