XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC

Bình chọn:
4.5 trên 151 phiếu
Lý thuyết địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Lý thuyết địa hình với tác động của nội, ngoại lực Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 66 SGK Địa lí 8

1. Quan sát hình 19.1, đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục. 2. Quan sát các hình 19.1, 19.2 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo? 3. Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng của chúng tới đời sống con người.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 68 SGK Địa lí 8

1. Quan sát các ảnh dưới đây, mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào của ngoại lực? 2. Sử dụng lược đồ hình 19.1 và kiến thức đã học, hãy tìm thêm ba ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 3 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Lý thuyết khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Lý thuyết khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 70 SGK Địa lí 8

1. Quan sát hình 20.1, cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào? 2. Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới. 3. Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ, cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ. 4. Nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất. 5. Giải thích sự xuất hiện của sa mạc Xa-ha-ra.

Xem lời giải

Quan sát hình 20.4, mô tả các cảnh quan trong ánh. Các cảnh quan đó thuộc những đới khí hậu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và đầy đủ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào sơ đồ đã được hoàn tất, trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 72 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Lý thuyết con người và môi trường Địa lí

Lý thuyết con người và môi trường Địa lí Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Dựa vào hình 21.1 và kiến thức đã học, cho biết: Hoạt động nông nghiệp đã làm cảnh quan tự nhiên thay đổi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 75 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát hình 21.2, 21.3, nhận xét và nêu những tác động của một số hoạt động công nghiệp đối với môi trường tự nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 75 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 21.4, hãy cho biết các nơi xuất khẩu và các nơi nhập khẩu dầu chính. Nhận xét về tác động của các hoạt động này tới môi trường tự nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 75 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí

Từ trồng tỉa bằng các dụng cụ thô sơ trên các mảnh đất nhỏ, tới nay hoạt động - an xuất nông nghiệp được tiến hành bằng máy móc trên những vùng rộng lớn.

Xem chi tiết

Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí

Từ hàng trăm năm nay, loài người đã khai thác nguyên vật liệu trong tự nhiên, chế biến chúng trong các công xưởng, nhà máy.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác