XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC

Bình chọn:
4.5 trên 147 phiếu
Quan sát hình 19.1, đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục. Quan sát hình 19.1, đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 66 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát các hình 19.1 (SGK trang 66), 19.2 (SGK trang 67) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo? Quan sát các hình 19.1 (SGK trang 66), 19.2 (SGK trang 67) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 68 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Câu3 (Mục 1 - Bài học 19 - Trang 66) Địa lí 8 Câu3 (Mục 1 - Bài học 19 - Trang 66) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 68 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát các ảnh dưới đây, mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào của ngoại lực? Quan sát các ảnh dưới đây, mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào của ngoại lực?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 68 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Sử dụng lược đồ hình 19.1 và kiến thức đã học, hãy tìm thêm ba ví dụ cho mỗi dạng địa hình. Sử dụng lược đồ hình 19.1 và kiến thức đã học, hãy tìm thêm ba ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 3 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào? Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 70 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 70 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 71 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát hình 20.3 (SGK trang 71), nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất Quan sát hình 20.3 (SGK trang 71), nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 71 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa vào hình 20.1 (SGK trang 70), 20.3 (SGK trang 71) và kiến thức đã học, giải thích sự xuất hiện của sa mạc Xa-ha-ra Dựa vào hình 20.1 (SGK trang 70), 20.3 (SGK trang 71) và kiến thức đã học, giải thích sự xuất hiện của sa mạc Xa-ha-ra

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 5 trang 71 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát hình 20.4, mô tả các cảnh quan trong ánh. Các cảnh quan đó thuộc những đới khí hậu nào? Quan sát hình 20.4, mô tả các cảnh quan trong ánh. Các cảnh quan đó thuộc những đới khí hậu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và đầy đủ. Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và đầy đủ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa vào sơ đồ đã được hoàn tất, trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên. Dựa vào sơ đồ đã được hoàn tất, trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 72 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa vào hình 21.1 và kiến thức đã học, cho biết: Hoạt động nông nghiệp đã làm cảnh quan tự nhiên thay đổi như thế nào? Dựa vào hình 21.1 và kiến thức đã học, cho biết: Hoạt động nông nghiệp đã làm cảnh quan tự nhiên thay đổi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 75 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát hình 21.2, 21.3, nhận xét và nêu những tác động của một số hoạt động công nghiệp đối với môi trường tự nhiên. Quan sát hình 21.2, 21.3, nhận xét và nêu những tác động của một số hoạt động công nghiệp đối với môi trường tự nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 75 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài