Bài 24. Vùng biển Việt Nam

Bình chọn:
3.9 trên 211 phiếu
Lý thuyết vùng biển Việt Nam

Lý thuyết vùng biển Việt Nam Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam

Vùng biển nước ta rất giàu và đẹp, nguồn lợi thật là phong phú, đa dạng...

Xem chi tiết

Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 - Bài học 24 - Trang 88 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 24.3 (SGK trang 89), em hãy cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên Biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính khác nhau như thế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 3 - Mục 1 - Bài học 24 - Trang 89 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát hình 24.2 (SGK trang 88), em hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 1 - Bài học 24 - Trang 89 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?

Giải bài tập Câu hỏi 3 - Mục 2 - Bài học 24 - Trang 90 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Hãy cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 2 - Bài học 24 - Trang 90 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 2 - Trang 90 - SGK Địa lí 8

Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những ngành kinh tế nào?

Xem lời giải

Bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 91 SGK Địa lí 8

Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Địa lí 8

Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?

Xem lời giải