Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Bình chọn:
4.1 trên 140 phiếu
Lý thuyết bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Lý thuyết bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết 38 - Trang 134 - SGK Địa lí 8

Em hãy nêu một số sản phẩm lấy từ động vật rừng và từ biển mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục 2 - Tiết 38 - Trang 134 - SGK Địa lí 8

Em hãy cho biết một số nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng nước ta.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1 - Trang 135 SGK Địa lí 8

Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 135 SGK Địa lí 8

Những nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 135 SGK Địa lí 8

Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam, qua một số năm ...

Xem lời giải

Giá trị của tài nguyên sinh vật

Sinh vật nước ta là một nguồn tài nguyên to lớn, có khả năng phục hồi ...

Xem chi tiết

Bảo vệ tài nguyên rừng

Ngày nay rừng nguyên sinh ở Việt Nam còn rất ít, phổ biến là kiểu rừng thưa mọc lại...

Xem chi tiết

Bảo vệ tài nguyên động vật

Song song với việc phá rừng con người đã hủy diệt nhiều loài động vật...

Xem chi tiết