Bài 2. Khí hậu châu Á

Bình chọn:
4.2 trên 181 phiếu
Quan sát hình 2.1, em hãy: Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ. Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy? Quan sát hình 2.1, em hãy: Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ. Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 7 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó. Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 8 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

 Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa. Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 8 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Quan sát hình 2.1, em hãy: Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa. Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý? Quan sát hình 2.1, em hãy: Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa. Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 8 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Câu 1 -Trang 9 - SGK Địa lí 8 Câu 1 -Trang 9 - SGK Địa lí 8

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy cho biết: Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó.

Xem chi tiết

Câu 2 -Trang 9 - SGK Địa lí 8 Câu 2 -Trang 9 - SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào.

Xem chi tiếtHỏi bài