Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bình chọn:
4.3 trên 145 phiếu
Lý thuyết đặc điểm khí hậu Việt Nam

Lý thuyết đặc điểm khí hậu Việt Nam Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?

Giải bài tập Câu hỏi 3 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 2- Tiết 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 2 - Trang 112 - SGK Địa lí 8

Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 113 SGK Địa lí 8

Đặc điểm chung khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 113 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 113 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 3 trang 113 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 3 trang 113 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió.

Xem chi tiết

Tính đa dạng và thất thường của khí hậu Việt Nam

Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm của nước ta không thuần nhất trên toàn quốc...

Xem chi tiết