Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Bình chọn:
4.1 trên 200 phiếu
Lý thuyết đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Lý thuyết đặc điểm sông ngòi Việt Nam Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 117 SGK Địa lí 8

a. Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc? b. Dựa trên hình 33.1, em hãy sắp xếp các sông lớn theo hai hướng kể trên. c. Dựa vào bảng 33.1, cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy. d. Em hãy cho biết, lượng phù sa như vậy đã có tác động như thế nào đến thiên nhiên và đời sống cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long?

Xem lời giải

Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta

Giải bài tập Câu 1 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào?

Giải bài tập Câu 2 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 120 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì?

Giải bài tập Câu 3 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 120 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 3 phần câu hỏi và bài tập trang 120 SGK Địa lí 8

Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng lưu lượng bình quân tháng (m3/s).

Xem lời giải