Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Bình chọn:
4.2 trên 173 phiếu
Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc? Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc?

Giải bài tập Câu 1 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 117 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa trên hình 33.1 (SGK trang 118) em hãy sắp xếp các sông lớn theo hai hướng kể trên. Dựa trên hình 33.1 (SGK trang 118) em hãy sắp xếp các sông lớn theo hai hướng kể trên.

Giải bài tập Câu 2 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 117 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta

Giải bài tập Câu 1 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Dựa vào bảng 33.1 (SGK trang 119) và cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy. Dựa vào bảng 33.1 (SGK trang 119) và cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy.

Giải bài tập Câu 3- Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ lụt? Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ lụt?

Giải bài tập Câu 4 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long? Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long?

Giải bài tập Câu 5 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào? Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào?

Giải bài tập Câu 2 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì? Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì?

Giải bài tập Câu 3 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết

Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiếtHỏi bài