Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Bình chọn:
4 trên 251 phiếu
Lý thuyết đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Lý thuyết đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 54 SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi 1 (Mục 2 - Bài học 14 - Trang 55 SGK) Địa lí 8

Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 (Mục 2 - Bài học 14 -Trang 56 SGK) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 SGK Địa lí 8

Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 57 - SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 16.3 (SGK trang 57), hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 57 - SGK Địa lí 8

Quan sát hình 16.1 (SGK trang 56), cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu?

Xem lời giải

Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển nhanh, song chưa vững chắc

Nửa đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa, nền kinh tế lạc hậu và tập trung vào việc sản xuất lương thực.

Xem chi tiết

Cơ cấu kinh tế Đông Nam Á đang có sự thay đổi

Hiện nay đa số các nước trong khu vực đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và để xuất khẩu.

Xem chi tiết