Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Bình chọn:
4.5 trên 55 phiếu
Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết học 42 - Trang 144 - SGK Địa lí 8 Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết học 42 - Trang 144 - SGK Địa lí 8

Dựa trên hình 42.1 (SGK trang 145) xác định vị trí và giới hạn của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục 2 - Tiết học 42 - Trang 144 - SGK Địa lí 8 Câu hỏi 1 - Mục 2 - Tiết học 42 - Trang 144 - SGK Địa lí 8

Hãy quan sát hình 42.1 (SGK trang 145) và cho biết những dãy núi, những sông lớn nào có hướng tây bắc - đông nam?

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục 3 - Tiết học 42 - Trang 144 - SGK Địa lí 8 Câu hỏi 1 - Mục 3 - Tiết học 42 - Trang 144 - SGK Địa lí 8

Hãy giải thích tại sao ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ mùa đông lại ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 - Mục 3 - Tiết học 42 - Trang 145 - SGK Địa lí 8 Câu hỏi 2 - Mục 3 - Tiết học 42 - Trang 145 - SGK Địa lí 8

Qua hình 42.2 (SGK trang 146), em có nhận xét gì về chế độ mưa của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục 4 - Tiết học 42 - Trang 146 - SGK Địa lí 8 Câu hỏi 1 - Mục 4 - Tiết học 42 - Trang 146 - SGK Địa lí 8

Hãy nêu giá trị tổng hợp của hồ Hòa Bình.

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 - Mục 4 - Tiết học 42 - Trang 146 - SGK Địa lí 8 Câu hỏi 2 - Mục 4 - Tiết học 42 - Trang 146 - SGK Địa lí 8

Hãy xác định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1 (SGK trang 145).

Xem chi tiết

Bài 1  - Trang 147 - SGK Địa lí 8 Bài 1 - Trang 147 - SGK Địa lí 8

Nêu những đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Xem chi tiết

Bài 2  - Trang 147 - SGK Địa lí 8 Bài 2 - Trang 147 - SGK Địa lí 8

Vì sao bảo vệ và phát triển rừng là khâu then chốt để xây dựng cuộc sống bền vững của nhân dân miền Tây Bắc...

Xem chi tiết

Bài 3  - Trang 147 - SGK Địa lí 8 Bài 3 - Trang 147 - SGK Địa lí 8

Hãy sắp xếp các đèo sau đây theo đúng trình tự từ Nam ra Bắc...

Xem chi tiếtHỏi bài