Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

Bình chọn:
4.5 trên 193 phiếu
Lý thuyết tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Á

Lý thuyết tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Á Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 26 SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 8.1, em hãy cho biết: Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi nào là chủ yếu? Khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa có những loại cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất? 2. Dựa vào hình 8.2, em hãy cho biết những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu?

Xem lời giải

Dựa vào bảng 8.1, em hãy cho biết: Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất? Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào bảng 7.2, em hãy cho biết: Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản, Hàn Quốc là bao nhiêu? Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người của các nước nói trên như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu 1 – Trang 28 – SGK Địa lí 8

Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Câu 2 – Trang 28 – SGK Địa lí 8

Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao?

Xem lời giải

Câu 3 – Trang 28 – SGK Địa lí 8

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng:

Xem lời giải