Bài 12. Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Bình chọn:
4.3 trên 177 phiếu
Lý thuyết đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Lý thuyết đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 12 - Trang 41) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết phần đất liền của Đông Á có những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và những đồng bằng lớn nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 42 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi 2 (Mục 2 - Bài học 12 - Trang 42) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 42 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi 3 (Mục 2 - Bài học 12 - Trang 42) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 42 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 43 - SGK Địa lí 8

Em hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á.

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Địa lí 8

Hãy nêu những điểm giống và khác nhau của hai sông Hoàng Hà và Trường Giang.

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SGK Địa lí 8

Hãy phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa các phần của khu vực Đông Á. Điều kiện khí hậu đó có ảnh hưởng đến cảnh quan như thế nào?

Xem lời giải

Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á

Lãnh thổ Đông Á gồm hai bộ phận khác nhau : phần đất liền và phần hải đảo.

Xem chi tiết

Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Địa hình và sông ngòi :Phần đất liền của Đông Á chiếm tới 83.7% diện tích lãnh thổ.

Xem chi tiết