XI. CHÂU Á

Bình chọn:
4.2 trên 260 phiếu
Câu 2 – Trang 28 – SGK Địa lí 8 Câu 2 – Trang 28 – SGK Địa lí 8

Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao?

Xem chi tiết
Câu 3 – Trang 28 – SGK Địa lí 8 Câu 3 – Trang 28 – SGK Địa lí 8

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng:

Xem chi tiết
Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á: - Tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào. - Nằm trong khoảng các vĩ độ nào? Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á: - Tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào. - Nằm trong khoảng các vĩ độ nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam khu vực Tây Nam Á. Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam khu vực Tây Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 30 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 9.1 và hình 2.1, em hãy kể tên các đới và kiểu khí hậu của Tây Nam Á. Dựa vào hình 9.1 và hình 2.1, em hãy kể tên các đới và kiểu khí hậu của Tây Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 30 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Quan sát hình 9.3, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào? Kể tên quốc gia có diện tích lớn nhất và quốc gia có diện tích nhỏ nhất. Quan sát hình 9.3, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào? Kể tên quốc gia có diện tích lớn nhất và quốc gia có diện tích nhỏ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 31 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa trên các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát  triển các ngành kinh tế nào? Vì sao lại phát triển các ngành đó? Dựa trên các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát triển các ngành kinh tế nào? Vì sao lại phát triển các ngành đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 31 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 9.4, cho biết Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến khu vực nào? Dựa vào hình 9.4, cho biết Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến khu vực nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 31 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu 1 - Trang 32 - SGK Địa lí 8 Câu 1 - Trang 32 - SGK Địa lí 8

Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 2 - Trang 32 - SGK Địa lí 8 Câu 2 - Trang 32 - SGK Địa lí 8

Các dạng địa hình chủ yếu của Tây Nam Á phân bố như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 3 - Trang 32 - SGK Địa lí 8 Câu 3 - Trang 32 - SGK Địa lí 8

Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - (Mục 1 Bài học 10 - SGK Trang 334) SGK Địa lí 8 Câu hỏi 1 - (Mục 1 Bài học 10 - SGK Trang 334) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 34 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - (Mục 2 Bài học 10 - SGK Trang 34)  Địa lí 8 Câu hỏi 1 - (Mục 2 Bài học 10 - SGK Trang 34) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 34 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 10.2 (SGK trang 35), em có nhận xét gì về sự phân bố mưa ở khu vực Nam Á? Dựa vào hình 10.2 (SGK trang 35), em có nhận xét gì về sự phân bố mưa ở khu vực Nam Á?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 34 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 36 - SGK Địa lí 8 Bài 1 - Trang 36 - SGK Địa lí 8

Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền.

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 36 - SGK Địa lí 8 Bài 2 - Trang 36 - SGK Địa lí 8

Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố mưa không đều ở khu vực Nam Á.

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 36 - SGK Địa lí 8 Bài 3 - Trang 36 - SGK Địa lí 8

Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - (Mục 1 Bài học 11 - SGK Trang 37)  Địa lí 8 Câu hỏi 1 - (Mục 1 Bài học 11 - SGK Trang 37) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 11.1 (SGK trang 38), em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á. Trong hai khu vực đó. khu vực nào có mật độ dân số cao hơn? Dựa vào bảng 11.1 (SGK trang 38), em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á. Trong hai khu vực đó. khu vực nào có mật độ dân số cao hơn?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - (Mục 2  Bài học 11 - SGK Trang 39)  Địa lí 8 Câu hỏi 1 - (Mục 2 Bài học 11 - SGK Trang 39) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài