XI. CHÂU Á

Bình chọn:
4.2 trên 260 phiếu
Bài 2 trang 15 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 15 SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 4.2 (SGK trang 15), em hãy: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao. Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14).

Xem chi tiết
Bài 3 trang 15 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 15 SGK Địa lí 8

Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu bảng (SGK trang 15).

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới. Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào? Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo? Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 18 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu 1 – Trang 16 – SGK Địa lí 8 Câu 1 – Trang 16 – SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 5.1 (SGK Trang 16), em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới.

Xem chi tiết
Câu 2 – Trang 16 – SGK Địa lí 8 Câu 2 – Trang 16 – SGK Địa lí 8

Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:

Xem chi tiết
Câu 3 – Trang 16 – SGK Địa lí 8 Câu 3 – Trang 16 – SGK Địa lí 8

Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 19 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 19 SGK Địa lí 8

Đọc hình 6.1 (SGK trang 20), nhận biết khu vực có mật độ dân số từ thấp đến cao và điền vào bảng theo mẫu (SGK trang 19) - Kết hợp với lược đồ tự nhiên châu Á và kiến thức đã học, giải thích.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 19, 20 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 19, 20 SGK Địa lí 8

Làm việc với hình 6.1 và số liệu bảng 6.1: Xác định vị trí và điền tên của các thành phố trong bảng 6.1 vào lược đồ tự in. Cho biết các thành phố lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực nào, vì sao lại có sự phân bố đó?

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 7.2, em hãy cho biết: Nước có bình quân GDP đầu người cao nhất so với nước thấp nhất chênh nhau khoảng bao nhiêu lần? Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu của các nước thu nhập cao khác các nước có thu nhập thấp ở chỗ nào? Dựa vào bảng 7.2, em hãy cho biết: Nước có bình quân GDP đầu người cao nhất so với nước thấp nhất chênh nhau khoảng bao nhiêu lần? Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu của các nước thu nhập cao khác các nước có thu nhập thấp ở chỗ nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu 1 – Trang 24 – SGK Địa lí 8 Câu 1 – Trang 24 – SGK Địa lí 8

Em hãy cho biết, tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển sớm nhất của châu Á.

Xem chi tiết
Câu 2 – Trang 24 – SGK Địa lí 8 Câu 2 – Trang 24 – SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 7.2 SGK – trang 22, em hãy vẽ biểu đồ hình cột để so sánh mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước Cô-oét, Hàn Quốc, Lào năm 2001.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 24 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 24 SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 7.1, hãy thống kê tên các nước vào nhóm có mức thu nhập như nhau và cho biết số nước có thu nhập cao tập trung nhiều nhất ở khu vực nào ?

Xem chi tiết
Dựa vào hình 8.1, em hãy cho biết: Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi nào là chủ yếu? Khu vực Tây Nam Á và các vùng ôn nội địa có những loại cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất? Dựa vào hình 8.1, em hãy cho biết: Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi nào là chủ yếu? Khu vực Tây Nam Á và các vùng ôn nội địa có những loại cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 26 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 8.2, em hãy cho biết những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu? Dựa vào hình 8.2, em hãy cho biết những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 8.1, em hãy cho biết: Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất? Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu? Dựa vào bảng 8.1, em hãy cho biết: Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất? Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào bảng  7.2, em hãy cho biết: Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản, Hàn Quốc là bao nhiêu? Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người của các nước nói trên như thế nào? Dựa vào bảng 7.2, em hãy cho biết: Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản, Hàn Quốc là bao nhiêu? Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người của các nước nói trên như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu 1 – Trang 28 – SGK Địa lí 8 Câu 1 – Trang 28 – SGK Địa lí 8

Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài