Tuần 29: Đất nước ngàn năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 19: Sông Hương

Nói về một dòng sông mà em biết. Bài đọc đã giúp em hiểu điều gì về tên gọi của sông Hương. Tác giả muốn khẳng định điều gì khi nói sông Hương là một bức tranh khổ dài. Màu sắc của sông Hương thay đổi như thế nào. Vì sao có sự thay đổi như vậy. Vì sao nói sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế. Em thích nhất hình ảnh so sánh nào trong bài Vì sao.

Xem lời giải

Bài 19: Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

Nghe kể chuyện. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, kể lại từng đoạn của câu chuyện.

Xem lời giải

Bài 19: Nghe - viết: Chợ Hòn gai

Nghe – viết. Tìm những tên riêng viết đúng và sửa lại những tên riêng viết sai. Giải câu đố và viết lời giải vào vở. Hỏi người thân về những danh lam thắng cảnh ở địa phương.

Xem lời giải

Bài 20: Tiếng nước mình

Ngoài tiếng Việt, em còn biết thêm thứ tiếng nào khác. Nói 1, 2 câu về thứ tiếng đó. Bài thơ nhắc đến những dấu thanh nào trong tiếng Việt. Ở khổ 1 và khổ 2, dấu sắc và dấu nặng được nhắc đến qua những tiếng nào. Tìm những hình ảnh so sánh được gợi ra từ các tiếng đó. Trong bài thơ, dấu ngã, dấu huyền, dấu hỏi gắn với tiếng nào. Mỗi tiếng đó gợi nhớ đến điều gì. Hai câu thơ cuối cùng nhắc đến tiếng nào. Tiếng đó có gì khác với những tiếng được nhắc tới trong bài thơ.

Xem lời giải

Bài 20: Đọc mở rộng

Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về quê hương, đất nước và viết phiếu đọc sách theo mẫu. Chia sẻ với bạn chi tiết thú vị về nhân vật, cảnh vật, sự việc được nói đến trong bài đã đọc.

Xem lời giải

Bài 20: Luyện tập

Tìm từ ngữ thích hợp thay cho mỗi chỗ trống. Các câu ở cột A thuộc kiểu câu nào ở cột B. Đặt một câu cảm và một câu khiến trong tình huống sau. Nêu cảm xúc của em về cảnh đẹp vịnh Hạ Long. Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước. Trao đổi bài làm với bạn để sửa lỗi và bổ sung ý hay. Sưu tầm tranh ảnh, bài văn, bài thơ,... về cảnh đẹp đất nước.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn