Tuần 26: Bài học từ cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp?

Kể lại một ngày em cảm thấy rất vui. Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau điều gì. Theo giun đất và châu chấu, ngày như thế nào là ngày đẹp. Vì sao bác kiến phải chờ đến khi mặt trời lặn mới biết ngày như thế nào là đẹp. Đóng vai một nhân vật trong bài để nói về ngày như thế nào là đẹp.Theo em, ngày đẹp là ngày như thế nào.

Xem lời giải

Bài 15: Kể chuyện Ngày như thế nào là đẹp?

Nói về sự việc trong từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Xem lời giải

Bài 15: Nghe - viết: Ngày như thế nào là đẹp?

Nghe – viết: Ngày như thế nào là đẹp?. Chọn từ phù hợp với mỗi lời giải nghĩa dưới đây. Làm bài tập a hoặc b. Chọn r, d hoặc gi thay cho ô vuông. Quan sát tranh, tìm từ ngữ chứa dấu hỏi hoặc dấu ngã. Kể câu chuyện Ngày như thế nào là đẹp? cho người thân nghe và trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.

Xem lời giải

Bài 16: A lô, tớ đây

Trao đổi với bạn về những lợi ích của điện thoại. Giờ ra chơi, điều gì khiến Minh rất vui. Lần đầu tiên An gọi điện cho Minh, hai bạn đã nói chuyện với nhau thế nào. Trong cuộc điện thoại lần hai, các bạn nói chuyện có gì khác lần một. Đóng vai hai bạn trong câu chuyện để nói chuyện điện thoại với nhau bằng giọng phù hợp.

Xem lời giải

Bài 16: Đọc mở rộng

Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về bài học ứng xử, cách giao tiếp với những người xung quanh và viết phiếu đọc sách theo mẫu. Chia sẻ với bạn về bài đã đọc.

Xem lời giải

Bài 16: Luyện tập

Từ ngữ nào dưới đây chỉ thái độ lịch sự trong giao tiếp. Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1. Xếp các câu dưới đây vào kiểu câu thích hợp. Nhìn tranh, đặt câu kể, câu hỏi. Đọc bức thư điện tử dưới đây và trả lời câu hỏi. Thảo luận về các bước viết thư điện tử. Dựa vào bài tập 1, đóng vai Dương viết thư điện tử trả lời bạn. Tập soạn thư điện tử trên máy tính, điện thoại,...

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn