Tuần 18: Ôn tập và Đánh giá cuối học kì 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài: Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 1, 2

Nhìn tranh, nói tên bài đọc. Đọc một trong những bài trên và nêu cảm nghĩ về nhân vật em thích. Đọc các câu ca dao, tục ngữ dưới đây và tìm từ ngữ theo yêu cầu. Tìm các cặp từ có nghĩa trái ngược nhau trong mỗi câu ca dao trên. Chọn từ ngữ chỉ đặc điểm thay cho ô vuông. Đặt 1 – 2 câu về cảnh vật nơi em ở, có từ ngữ chỉ đặc điểm.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 3, 4

Đọc các khổ thơ dưới đây và nêu tên bài thơ chứa khổ thơ đó. Tìm từ ngữ chỉ tình cảm, cảm xúc có trong mỗi khổ thơ trên. Đọc đoạn thơ em thuộc trong một bài đã học. Mỗi câu trong truyện vui dưới đây thuộc kiểu câu nào? Dựa vào các tranh dưới đây để đặt câu. Nói tiếp để hoàn thành các câu dưới đây rồi chép vào vở.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 5

Quan sát tranh và nêu nội dung từng tranh. Kể câu chuyện được thể hiện trong các tranh ở trên và đặt tên cho câu chuyện.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 6, 7

Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Đọc – hiểu: Chúng tớ làm thủ thư. Viết một đoạn văn tả một đồ dùng học tập. Viết một đoạn văn nêu lí do em thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn