Tuần 17: Cộng đồng gắn bó

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 31: Người làm đồ chơi

Kể với các bạn về món đồ chơi em thích nhất. Bác Nhân làm nghề gì? Chi tiết nào cho thấy trẻ con rất thích đồ chơi của bác Nhân? Vì sao bác Nhân muốn chuyển về quê? Bạn nhỏ đã bí mật làm điều gì trước buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân? Theo em, bạn nhỏ là người thế nào?

Xem lời giải

Bài 31: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Dựa vào những gợi ý dưới đây, kể lại từng đoạn trong câu chuyện.

Xem lời giải

Bài 31: Nghe - viết: Người làm đồ chơi

Nghe – viết: Người làm đồ chơi. Em muốn mượn sách ở thư viện của khu phố. Hãy viết thông tin vào phiếu mượn sách theo mẫu. Làm một đồ chơi mà em thích (gấp, cắt, dán, nặn,…) và giới thiệu đồ chơi đó với người thân.

Xem lời giải

Bài 32: Cây bút thần

Nếu được ban cho một phép lạ, em muốn mình có phép lạ gì? Tìm những chi tiết cho thấy Mã Lương rất thích vẽ và vẽ rất giỏi. Mã Lương được ai tặng cho cây bút thần? Cây bút đó có gì lạ? Đóng vai người dân trong làng, nói về những điều Mã Lương đã làm cho họ từ khi có bút thần. Theo em, vì sao Mã Lương không chịu làm theo ý muốn của phú ông? Em đoán xem những sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Xem lời giải

Bài 32: Đọc mở rộng trang 141

Tìm đọc bài về một nhân vật được mọi người quý mến, cảm phục và viết phiếu đọc sách theo mẫu. Chia sẻ với bạn về điều em muốn học từ nhân vật

Xem lời giải

Bài 32: Luyện tập trang 142

Tìm từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật thường thấy ở thành thị hoặc nông thôn. Tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong các câu dưới đây. Điền thông tin vào bảng theo mẫu. Đặt một câu tả âm thanh có sử dụng biện pháp so sánh. Viết thư cho bạn (hoặc cho người thân) ở xa. Tập viết phòng bì thư. Tự làm phong bì thư để gửi cho một người bạn. Viết các thông tin trên phong bì.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn