Tuần 35: Ôn tập và Đánh giá cuối học kì 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài: Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 1, 2

Bức tranh dưới đây cho em biết điều gì. Nêu tên 1 – 2 bài đọc mà em yêu thích ở mỗi chủ điểm. Đọc một bài em yêu thích và trả lời câu hỏi. Trò chơi: Ghép từ ngữ để tạo câu. Cách thực hiện: bạn thứ nhất nêu từ ngữ chỉ sự vật, bạn thứ hai nêu từ ngữ chỉ đặc điểm hoặc hoạt động phù hợp. Chọn dấu cấu thích hợp thay cho ô vuông. Tìm câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến trong truyện vui ở trên.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 3, 4

Nêu tên tác giả các bài thơ dưới đây. Đọc thuộc 2 – 3 khổ thơ trong một bài thơ em đã đọc. Đọc bài dưới đây và thực hiện yêu cầu. Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong bài Đàn chim gáy theo các nhóm dưới đây. Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ dưới đây. Dựa vào tranh dưới đây, đặt câu có hình ảnh so sánh (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài: Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 5

Nhìn tranh, kể lại sự việc theo suy đoán của em. Viết lại điều em đã kể thành một đoạn văn. Trao đổi đoạn văn em viết với bạn để góp ý và sửa lỗi.

Xem lời giải

Bài: Đánh giá cuối học kì 2

Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Đọc bài thơ, em biết điều gì về cây cau. Em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ. Đọc hiểu. Muông thú trong rừng mở hội thi để làm gì. Ngựa con đã chuẩn bị như thế nào cho hội thi. Ngựa con được cha khuyên thế nào. Vì sao ngựa con không nghe lời khuyên của cha. Chuyện gì xảy ra với ngựa con trong cuộc thi (Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành câu trả lời.).Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì. Tìm trong câu chuyện 4 từ chỉ đặc điểm của ngựa con. Tìm từ có ng

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn