Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta.

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 12 SGK Địa lí 9

Đề bài

Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta.

Lời giải chi tiết

- Các đô thị nước ta phân bố  chủ yếu ở vùng đồng bằng, trung du (mật độ cao nhất ở Đồng bằng  sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long., Đông Nam Bộ).

- Các đô thị lớn đồng thời là các thành phố trực thuộc TW, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã có nền kinh tế phát triển.  

+ Hai đô thị trên  1 triệu người phân bố ở đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

+ Đô thị từ 350 – 1 triệu người là Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa.

+ Các đô thị có quy mô từ 100 đến dưới 350 nghìn người: phân bố chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long., Đông Nam Bộ, các tỉnh dọc duyên hải miền Trung và một số thành phố Tây Nguyên.

- Vùng miền núi, kinh tế kém phát triển, chủ yếu các đô thị có quy mô dưới 100 nghìn người (ở Trung du miền núi Bắc Bộ).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Dựa vào bảng 3.1, hãy: Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào. Dựa vào bảng 3.1, hãy: Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 9 Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 9

Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.7

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 SGK Địa lí 9 Bài 2 trang 14 SGK Địa lí 9

Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.

Xem chi tiết
Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta. Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 8 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 SGK Địa lí 9 Bài 2 trang 70 SGK Địa lí 9

Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 80 SGK Địa lí Bài 2 trang 80 SGK Địa lí

Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20, 21, hãy cho biết:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 75 SGK Địa lí 9 Bài 3 trang 75 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 20.2. Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com