Liên quan đại từ được dùng trong mệnh đề xác định


Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng theo như sau :

Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng theo như sau :

 

Chủ từ

Túc từ

Sở hữu

Cho người

who

that

whom/who

that

whose

Cho đồ vật

which

which

whose/of which

 

that

that

 

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm