Bài VI.14 trang 104 SBT Vật Lí 12


Giải bài VI.14 trang 104 sách bài tập vật lí 12. Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với các sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích M, N, O và P về trạng thái kích thích L

Đề bài

Bốn vạch quang phổ đỏ, lam chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với các sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích \(M,N,O\) và \(P\) về trạng thái kích thích \(L.\) Biết bước sóng của các vạch chàm và tím là \(0,434\mu m\) và \(0,412\mu m.\) Tính độ chênh lệch năng lượng của nguyên tử hiđrô giữa hai trạng thái kích thích \(P\) và \(O.\)

Cho \(h = 6,{625.10^{ - 34}}J.s;c = {3.10^{^8}}m/s;\\e = 1,{6.10^{ - 19}}C.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({E_n} =  - \dfrac{{13,6}}{{{n^2}}}(eV)\)

Sử dụng công thức \(\varepsilon  = \dfrac{{hc}}{\lambda } = {E_m} - {E_n}\)

Sử dụng công thức đổi đơn vị \(1eV = 1,{6.10^{ - 19}}J\)

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\dfrac{{hc}}{{{\lambda _c}}} = {E_O} - {E_L}(1)\)

\(\dfrac{{hc}}{{{\lambda _t}}} = {E_P} - {E_L}(2)\)

Từ (1) và (2):

\(\begin{array}{l}{E_P} - {E_O} = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _t}}} - \dfrac{{hc}}{{{\lambda _c}}}\\ = \dfrac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{412.10}^{ - 6}}}} - \dfrac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{434.10}^{ - 6}}}}\\ = 0,{2445.10^{ - 19}}J = 0,1528eV\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài VI.15 trang 104 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.15 trang 104 sách bài tập vật lí 12. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là U = 20 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectron phát ra từ catôt bằng 0

 • Bài VI.13 trang 104 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.13 trang 104 sách bài tập vật lí 12. Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng

 • Bài VI.12 trang 103 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.12 trang 103 sách bài tập vật lí 12. Tính điện trở của quang điện trở khi không được chiếu sáng và khi được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp. Điện trở của ampe kế và của micro ampe kế coi như nhỏ không đáng kể.

 • Bài VI.11 trang 103 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.11 trang 103 sách bài tập vật lí 12. Giới hạn quang điện này nằm trong vùng ánh sáng gì (hồng ngoại, ngoại, tia X,...) ?

 • Bài VI.9, VI.10 trang 103 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.9, VI.10 trang 103 sách bài tập vật lí 12. Chiếu một chùm ánh sáng tử ngoại đơn sắc, mạnh vào một đám khí hiđrô sao cho có thể đưa các nguyên tử hiđrô lên trạng thái kích thích.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD